Melamedként került Nagykállóra, 1781-től a hitközség és a vármegye rabbija. Az első haszid rebbeként tartják számon Magyarországon. Életéről főként legendák szólnak. Szülei Szerencsen éltek. Szerencsen vagy Nagykállón született, korán félárvaságra jutott, anyja nevelte. A legendák Bal Sem Tov (kb. 1700–1760) tanítványaival hozzák kapcsolatba: Arje Leib ben Szarával (1730–1796) vagy a mezericsi Dov Ber (?–1772) rabbival. Nikolsburgban tanult a haszid rebe, Smelke Horowitz-nál (1726–1778). Hatással volt rá a lizsenszki rebe, Elimelekh Weisblum (1717–1787). Neki tulajdonítják a Szól a kakas már… kezdetű népdalt, amely a Messiás-várásról szól. Magyarországon jellegzetes magyar zsidó népdalként tartják számon. Magyar izraelita cserkészhimnusz is volt a két világháború között. Mind a zsidó közösségek, mind pedig a magyarországi népzene és világzene is ismeri. A harédi világ magyarul énekli ma is.