Az újhelyi zsidóság nagytekintélyű rabbija Teitelbaum Mózes más néven Jiszmach Moshe, a magyarországi haszidizmus második rabbija, volt. (A legrégebbi a nagykállói Jitzhak Eizik Taub). A rabbi 1759-ben született a lengyelországi Przemyslben. Felmenői között neves rabbik és tóramagyarázók voltak, közülük a leghíresebb Mose Iszarlesz egykori krakkói főrabbi. Teitelbaum nagybátyjánál a kolbosowai rabbinál és több korának nagy tudású rabbijánál folytatta tanulmányait.

1784-1808 között sinavi rabbi volt. Teitelbaum rabbi borkereskedő apósa javaslatára 1808-ban utazott Sátoraljaújhelyre, ahol a zsidó közösség a város rabbijává választotta. A nagytekintélyű rabbi ötvenéves koráig a haszidizmus éles ellenzője volt. A tant bősz és féktelen eretnekségnek tartotta.  Nagy bánata volt, hogy egyetlen lánya egy haszid zsidóhoz ment feleségül. Veje többszöri unszolásának engedve elutazott a lengyelországi Lublinba, Jakob Jichak rabbihoz, aki a lengyel haszidizmus kiemelkedő képviselője volt.  Jakob Jichak rabbi követői a „lublini látnok” névvel illették, mivel állítólag természetfeletti képességekkel rendelkezett. Teitelbaum rabbit a „látnokkal” folytatott többnapos vitája és beszélgetése során megragadta a caddik átszellemültsége és haszid tanainak aktív követőjévé vált.

Teitelbaum rabbi tettei és bölcsessége a keresztény embereket is megragadták és számosan keresték fel áldásaiért gyógyulásért és tanácsaiért. A legendák szerint Kossuth Lajost 9 éves korában édesanyja elvitte a rabbihoz, kérte áldását, és segítségét fia betegségeinek leküzdésében. A rabbi állítólag azt mondta, hogy a fiúból „nagy és híres ember lesz”. A hozzáforduló betegeknek amuletteket adott, amit egy hetven fiókos szekrényéből választott ki mindenkinek a megfelelőt.

A nagytekintélyű Taub Ezekiel nagykállói rabbi halála után, a hazai haszidizmus központja Sátoraljaújhely lett Teitelbaum Mózes rabbi vezetésével.

 

A Teitelbaum rabbi dinasztia

A Teitelbaum dinasztia konzervatív zsidó nézeteket vallott, korábban az emancipációt, majd később a dinasztia más tagjai a cionizmust is elítélték. Joel Teitelbaum rabbi volt az első, aki „szatmári rabbinak” nevezte magát. A holokauszt idején az ú.n. Kasztner vonaton menekült meg. Kasztner Rezső kolozsvári újságíró volt, akinek segítségével 1600 zsidót juttatott el fejpénz fizetése ellenében a semleges Svájcba. Joel Teitelbaum rabbi ideiglenesen Palesztinába ment majd egy évre rá Amerikában Brooklynba telepedett le. Később megalapította a Kirjat Joelt, a legnagyobb Magyarországon kívüli, magukat magyar érzelműnek tartó zsidók közösségét. A dinasztia kiterjedtségét mutatja, hogy számtalan városban vezette híveit Teitelbaum rabbi. A népes Teitelbaum dinasztia több tagja mai is rabbiként vezeti haszid közösségét.